Nomen Omen. O přesmyčkách.

Přesmyčka neboli anagram je slovo, vzniklé přeskupením písmen nebo slabik slova původního. Latinský výraz nomen omen by se dal přeložit jako jméno znamením a často také s údivem zjistíme, že anagram vytvořený ze jména obsahuje překvapivé sdělení o jeho nositeli.

Platí to samozřejmě nejen o češtině. Na rozdíl od anglických se s ohledem na diakritická znaménka (háčky a čárky) ne všechny přesmyčky v češtině a slovenštině shodují absolutně, ty přesmyčky, u kterých tomu tak je, jsou proto ve zdejším skladišti nálezů zvýrazněny tmavší barvou textu.

Pro lepší orientaci jsou skryté pravdy odhalené přesmyčkami ve skladišti roztříděny do skupin pomocí tagů. Populární jsou zejména vitríny 18+, politici nebo příběhy.

Na stránce Ohlasy najdete reakce již zde pobavených.

Můžete také nominovat vlastní nálezy.

V historii se anagramy objevují již poměrně dlouhou dobu. V literatuře se uvádí, že prognostik Nostradamus v 16. století ve svých Centuriích zakódoval některé země, města a osobnosti formou anagramů. Objevují se prý také v Kosmově kronice (nevím, nečetl jsem a ani se na to nechystám). V dobách bez počítačů vytvářeli anagramy „ručně“ jen autoři-hračičkové s vysokou představivostí a množstvím času.

Doposud nejstarší známé anagramy jsou snad ze 4. století př. n. l. a jejich autorem má být řecký básník Lykofron. Platon i jeho žáci věřili, že přesmyčkami se může projevovat božstvo. V začátcích křesťanství se anagramům přiznával magický, mystický a prorocký význam. Stejně tak kabalisté vytvářeli přesmyčky z písmen božího jména a hledali v nich skryté významy a bývají proto pokládáni za „vynálezce“ magie anagramů. (A od nich si to nejspíš vypůjčil A. C. Clarke do své povídky).

Internetové vyhledávače přesmyček jsou v anglicky mluvícím světě velmi populární a tak mi přišlo líto, že neexistuje nic podobného pro český a slovenský jazyk. V roce 2001 jsme proto ve spolupráci s tehdejším studentem informatiky Slezské univerzity v Opavě, Milanem Jakelem, vytvořili první verzi generátoru přesmyček ve skriptovacím jazyce PHP, který přesmyčky vyhledával s využítím rozsáhlého slovníku, uloženého v MySQL databázi, pomocí regulárních výrazů. Potřebné slovníky byly vytvořeny počítačovou separací slov z celé řady zdrojů, počínaje slovníky pro scrabble a jazykové překladače, přes hackerské seznamy hesel, až po nejrůznější e-knihy.

Na běžném webhostingu však použitý způsob řešení poměrně masivně zatěžoval databázový server a díky Michalovi Jirků a na internetu nalezeném algoritmu se podařilo zprovoznit vyhledávač přesmyček jako binární, mnohem rychlejší kód, který dokáže pracovat se slovníky v podobě textových souborů i bez použití databáze s využitím tzv. vektorizačního odečítání. Update 03/2020: aktuálně vyhledávací engine běží v Ruby on Rails na cloudové platformě Heroku.

Za léta provozu zaznamenal vyhledávač přesmyček statisíce návštěv a vyhledal milióny přesmyček. Zaujal také celou řadu známých osobností. Osobně si nejvíce považuji toho, že jej známý fejetonista Rudolf Křesťan využil pro svůj fejeton s názvem Polévka je grunt a dostal ho tak do čítanek.

Značný zájem tato kratochvíle vzbudila i u baviče Petra Novotného, který se odměnil pozváním na večeři do thajské restaurace a do živého silvestrovského vysílání Frekvence 1, aby ze mě (úspěšně) vymámil aplikaci vyhledávače přesmyček pro svůj tehdejší web a se schopností sobě vlastní ho úspěšně popularizoval. Přesmyčková zábava přiměla i filmového publicistu Tomáše Baldýnského ke sloupku v jeho tehdy velmi populárním Baldachýnu s názvem Aby nadchl. Líbil se i „Neviditelnému psu“ Ondřeje Neffa a mnoha dalším. Což jednoho potěší.

Dlouhá léta byl vyhledávač přesmyček jen spartánským vyhledávacím boxem typu Google, do archivu se odklidila i někdejší kniha návštěv, plná přesmyčkových pokladů zaznamenaných kolemjdoucí veřejností. Někdo sbírá plechovky od piva a já zas písmenka, a nastřádal jsem tak od návštěvníků stovky přesmyček a seznámil se díky nim se spoustou hravých a přemýšlivých lidí. Možnost přispět se svou troškou do zdejšího slovního mlýna máte i vy.

K desátým narozeninám jsem přesmyčkovači věnoval samostatnou doménu a sobě i kolemjdoucím nadělil první veřejný, průběžně doplňovaný archiv vašich nejlepších nálezů. K narozeninám patnáctým – na podzim roku 2016 – pak novou podobu webu, s přehlednějším layoutem, přístupným i pro mobilní zařízení.

Není to zábava pro každého. Ale koho baví hrát si se slovy, je tady správně. Tak si běžte hrát.

Michal Čížek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *